Nasza grupa
About us Contact us Forum Sign In Register PL EN
Wroclaw / Plot / Sales
15000.00 m2
Wroclaw , Fabryczna
PROWIZJA 0% - WYNAGRODZENIE BIURA POKRYWA SPRZEDAJĄCYTeren o powierzchni 15.000 m2 zlokalizowany w zachodniej części Wrocławia na obrzeżach miasta. Działka jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (okolice ul. Granicznej), na terenie przemysłowo - usługowym. W pobliżu znajdują się hale zakładów produkcyjnych oraz teren lotniska. Środkową część działki przecina rów z wodą częściowo skanalizowany pod drogą wewnętrzna biegnącą wzdłuż działki. Obecnie działka służy uprawie rolnej.

Dostępność komunikacyjna terenu

Teren zlokalizowany jest w okolicy ul. Granicznej, do zjazdu na Autostradową Obwodnicę Wrocławia i autostradę A4 oraz na Śródmiejską Obwodnicę Wrocławia.

Uzbrojenie terenu - dostępność infrastruktury technicznej zgodnie z mapą opiniodawczą uzyskaną z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu:- sieć gazowa - po stronie przedmiotowej działki, zlokalizowana jest sieć gazowa g225;

- sieć wodociągowa - wodociąg zlokalizowany w odległości około 200 m od omawianego terenu w stronę zachodnią i wschodnią;

- sieć kanalizacyjna - kanalizacja sanitarna znajduje się wulicy w oddaleniu od dziłki o około 200 m w stronę centrum miasta

- sieć energetyczna - linie energetyczne niskiego napięcia eN i średniego napięcia eS znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działkij

- sieć telekomunikacyjna - sieć tA zlokalizowana przy granicy działki oraz wzdłuż nasypu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.1.1. Projektowane zagospodarowanie terenuPlanowane jest zagospodarowanie przedmiotowego terenu poprzez projekt zespołu budynków z przeznaczeniem na przedsiębiorstwa, zakłady produkcyjne i usługowe, składających się z trzech budynków zróżnicowanych pod względem powierzchni zabudowy oraz przeznaczenia. Zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego we wschodniej i północnej części działki został wydzielony teren pod szeroką drogę o charakterze lokalnym 06.L wraz z placem manewrowym. Droga ta ma zapewnić dostępność komunikacyjną dla jednej z części obszaru objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na przedmiotowej działce przewidywany jest zakład przemysłowy o powierzchni zabudowy około 2008,5 m2 składający się z hali produkcyjnej wraz z częścią biurową. Na terenie zakładu planuje się wielostanowiskowy parking naziemny wraz z placem manewrowym i szeroką drogą wewnętrzną. W dalszej, środkowej części działki oddzielonej ciekiem wodnym, zlokalizowane będzie przedsiębiorstwo usługowe o powierzchni zabudowy około 903 m2. Na terenie przedsiębiorstwa znajdować się będzie parking naziemny wraz z placem manewrowym, oraz drogą wewnętrzną okalającą budynek z obu stron. Na północnej części działki, wydzielonej placem manewrowym sięgacza przewidzianego w MPZP, planuje się lokalizację stacji obsługi technicznej pojazdów o powierzchni zabudowy około 211,5 m2.

Przedmiotową działkę w MPZP określa się jako teren Teren Baz i Składów (3.BS). Planowane zagospodarowanie ternu określa się z przeznaczeniem pod przeładunek i konfekcjonowanie towarów, terminal kontenerowy, magazyny i skłądy, spedycja, obiekty wystawiennicze, strefa przełądunku kolejowego, agencje celna, usługi finansowe, przemysł, usługi hotelarskie i gastronomiczne, handel hurtowy, usługi publiczne, stacje paliw płynnych, stacje obsługi technicznej pojazdów. Ze względu na strefęnalotu samolotów projektowana zabudowa nie może przekraczać 28 m wysokości licząc od poziomu terenu do górnej krawędzi dachu.

W obrębie terenu objętego projektem planuje się przeznaczenie minimum 20 % powierzchni tego obszaru pod zieleń wysoką oraz średniowysoką.

Znakomita lokalizacja sprawia, iż teren ten jest niezwykle atrakcyjny pod względem lokalizacji obiektów logistyki i transportu, a także wszelkiego rodzaju magazynów i usług. Oto przykładowe przybliżone odległości:

- do centrum miasta - 8,8 km

- do zjazdu na Autostradową Obwodnicę Wrocławia (kierunek Warszawa, Wałbrzych, Kudowa-Słone, A4)

- od lotniska (trasa przez ul. Graniczną do nowego terminalu)

1.2. Zestawienie powierzchniOgólna powierzchnia działki około - 15.000 m2

Działkę można przeznaczyć pod Teren Baz i Składów.

- Powierzchnia zabudowy w sumie: 3.123,00 m2

- Teren przeznaczony na zieleń oraz pozostały obszar niezbędny do wyznaczenia przepisowej odległość projektowanej zabudowy od granicy z nieruchomością sąsiednią, teren wyznaczony w MPZP linią obowiązującą, który nie może być zabudowany, miejscapod śmietniki itp.: 3.093,50 m2

- Powierzchnia utwardzona: 8.866,00 m2

Teren nr 1.

- powierzchnia zabudowy: 211,50 m2

- powierzchnia utwardzona: 298,00 m2

- Teren przeznaczony na zieleń: 227,00 m2

Teren nr 2.

- powierzchnia zabudowy: 903,00 m2

- powierzchnia utwardzona: 923,00 m2

- Teren przeznaczony na zieleń: 864,43 m2

Teren nr 3.

- powierzchnia zabudowy: 2008,50 m2

- powierzchnia utwardzona: 2042,00 m2

- Teren przeznaczony na zieleń: 1854,00 m21.3. Informacja dotycząca zasad ochrony dóbr kultury

Omawiany terennie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporządzono w oparciu o mapę do celów opiniodawczych w skali 1:1000 uzyskaną z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

2.1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Z powodu długiego okresu oczekiwania na powyższy dokument (czas oczekiwania ponad miesiąc) w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zamieszczono fragment tekstu Uchwały do niniejszego MPZP. Tekst uzyskano z Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia zamieszczonego na stronie internetowej

KONTAKT:

Paweł Jaremko

501 670 962

Pośrednik odpowiedzialnyzawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Sebastian Cimerman (licencja nr: 2649)


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Date: 2013-11-08
2 925 000 EUR
195 EUR / m2

Contact with
the owner

Paweł Jaremko
Centrum Nieruchomości Sp. z o.o.
501-670-962
*While calling, inform that you found this offer on PolishProperty.eu
Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka