Nasza grupa
About us Contact us Forum Sign In Register PL EN

Why Poland

Statistics and money

Area 312,685 sq. km

Location Central Europe

Population 38 millions

Capital City Warsaw with approximately 2 million citizens

Language The official language is Polish. English, German and Russian are prevalent known.

Electricity AC 220 volts, 50Hz with continental sockets.

Currency Zloty (PLN) 1zl = 100 groszy

Notes prevalent = 10, 20, 50, 100 and 200zl

Coins prevalent = 1, 2, 5zl and 1, 2, 5, 10, 20, 50groszy

Exchange rate 1E = 4PLN approximately

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka